Logo
 • image2.JPG
 • image1.JPG

Friab/Vård och behandling - Ollestad

 • Pris

  Socialförvaltning utan ramavtal: bedömning enligt uppdrag och behov av insatser.
  Socialförvaltning med ramavtal: enligt avtal.
  Kriminalvården: enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  17 platser

 • Främmande Språk

  Engelska, danska

 • Ramavtal

  Kriminalvården samt flera kommuner över hela landet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ollestad är ett behandlingshem med specialistkompetens som vänder sig till vuxna män med psykiatriskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder oftast i kombination med en missbruksproblematik eller kriminalitet. Vi har 17 platser där vi kan ta emot personer för vård enligt SoL, P34, P56 Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  På individnivå utvärderas behandlingsutfallet utifrån de mål och delmål satta i den individuella vårdplanen i samråd med klient, remittent och oss. Internutvärdering: Behandlingsutfallet utvärderas genom ASI-intervju med klienten, skattningar utifrån insatser sant utifrån medicinsk beh Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utsluss till familjehem, lägenhet genom oss eller till sin hemkommun.

 • Skola/Kursverksamhet

  Efter avslutad grundbehandling kan man i utslussningsskedet påbörja skola eller annan sysselsättning.

 • Sysselsättning

  Sporthall, simhall, gym samt övriga kulturella aktiviteter som finns i länet.

 • Behandling/Insatslängd

  • Ungefärlig vårdtid är minst 6 månader • 2 månaders förberedande utsluss • Minst 4 månaders utsluss antingen i familjehem, träningslägenhet eller genom växelboende till egen lägenhet • 1 års eftervård. - Utslussen innebär boende, sysselsättning, ordnad fritid, fortsatt terapeutsam Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1. Uppdragsgivare kontaktar (e-mail eller telefon) oss om tänkt klient. De lämnar kortfattad information om eventuellt uppdrag och om klient. 2. Klienten läser Ollestads hemsida för att informera sig om verksamheten samt förbereda sig inför eventuellt informationsbesök. 3. Utfaller o Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Enhetschef, samordnare, psykolog, behandlingspedagoger, KBT-terapeuter, psykiatrisjuksköterska, psykiatriker. Personal finns dygnet runt.

 • Konsulter

  Arbetsterapeut, läkare.

 • Handledning

  Yrkesspecifik KBT-inriktad handledning hålls med personalgruppen 1g/månad.

 • Samverkan

  Att handläggare i ärendet medverkar vid behandlingskonferenser var sjätte vecka. Att handläggare tar del av månadsrapporterna och omgående kontaktar Enhetschef eller samordnare vid synpunkter på behandlingen. Att socialtjänsten/kriminalvård upprättar placeringsavtal med Ollestad. Samverkan Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet bedrivs enligt vedertagna principer och krav i erkända kvalitetsstandarder och i samklang med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11 för att leda och styra aktiviteter. Det innebär att vi har en gemensam och erkänd struktur i vårt arbete för planering av processer, re Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtlig personal har genomgått utbildning avseende bedömningsinstrumenten Addiction Severity Index (ASI), ungdomsversionen ADAD, motivationsbedömningsinstrumentet MAPS, återfallsprevention (Väckarklockan) samt samtalsteknik enligt Motiverande samtal (MI). . I samband med lagändringar elle Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Väg 154 mellan Ullared och Svenljunga ca 8 km utanför Ullared i Lia.

Friab/Vård och behandling - Ollestad

 • Besöksadress: Liahemmet - Obbhult 106, 311 62 Ullared
  Postadress: Box 8, 311 09 Ullared
  0346-39095, 0708-864704
 • henrik.prahl@friab.se
  www.friab.se
 • Org-nr: 556651-4336
 • Kontaktperson
 • Henrik Prahl
  0700 90 19 02
  henrik.prahl@friab.se
 • Marie Larsson
  0724 02 53 82
  marie.larsson@friab.se
 • Män 18-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Borderline
 • Demens
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-04-27
Friab/Vård och behandling - Ollestad

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida