Logo
 • image1.JPG
 • image2.JPG

Friab/Vård och behandling - Ollestad

 • Pris

  Socialförvaltning utan ramavtal: bedömning enligt uppdrag och behov av insatser.
  Socialförvaltning med ramavtal: enligt avtal.
  Kriminalvården: enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  24 platser behandlingshem/HVB, familjehem samt stödboende/utslusslägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Alla Sveriges kommuner samt Kriminalvården.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ollestad är ett behandlingshem med specialistkompetens som vänder sig till vuxna män med missbruksproblematik och/eller kriminalitet ofta i kombination med neuropsykiatriskt funktionsvariation. Vi har 24 platser där vi kan ta emot personer för vård enligt SoL, LPT/LRV/LVM under permissi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  På individnivå utvärderas behandlingsutfallet utifrån de mål och delmål satta i den individuella vårdplanen i samråd med klient, remittent och oss.

  Externutvärdering:
  Kvalitetsindex via SSIL
  Regelbundet tillsyn av verksamheten av Kriminalvård.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till utsluss till familjehem eller träningslägenhet via Friab eller till sin hemkommun finns.

 • Skola/Kursverksamhet

  -

 • Sysselsättning

  Simhall, gym samt övriga kulturella aktiviteter som finns i närområdet.

 • Behandling/Insatslängd

  • Ungefärlig vårdtid är ca 6 månader • 2 månaders förberedande utsluss • Minst 4 månaders utsluss antingen i familjehem, träningslägenhet eller genom växelboende till egen lägenhet • 1 års eftervård. - Utsluss innebär boende, sysselsättning, ordnad fritid, fortsatt terapeutsamtal, Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1. Uppdragsgivare kontaktar (e-mail eller telefon) oss om tänkt klient. De lämnar kortfattad information om eventuellt uppdrag och om klient. 2. Klienten läser Ollestads hemsida för att informera sig om verksamheten samt förbereda sig inför eventuellt informationsbesök. 3. Utfaller o Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Enhetschef, samordnare, psykolog, behandlingspedagoger, KBT-terapeuter, psykiatrisjuksköterska, psykiatriker. Personal finns dygnet runt.

 • Konsulter

  Arbetsterapeut, läkare.

 • Handledning

  Yrkesspecifik KBT-inriktad handledning hålls med personalgruppen 1 gång/månad.

 • Samverkan

  Att handläggare i ärendet medverkar vid behandlingskonferenser var sjätte vecka. Att handläggare tar del av månadsrapporterna och omgående kontaktar enhetschef eller samordnare vid synpunkter på behandlingen. Att socialtjänsten/kriminalvård upprättar placeringsavtal med Ollestad. Samverkan Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  -

 • Fortbildning

  Samtliga i personalen utbildas i relevanta metoder i samband med lagändringar eller att ny forskning visar på effektivare resultat.

 • Kommunikation/Avstånd

  Väg 154 mellan Ullared och Svenljunga ca 8 km utanför Ullared i Lia.

Friab/Vård och behandling - Ollestad

 • Män 18-65 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Riskbruk

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2024-07-10
Friab/Vård och behandling - Ollestad

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida