Logo

Friab Familjevård tidigare Friab Göteborg

 • Pris

  Familjevård utan ramavtal prissättning utifrån uppdrag.
  Familjevård med ramavtal socialförvaltning enligt avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Familjevård 100 platser samt öppenvårdsbehandling.

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Punjabi, Makedonska, Franska, Tyska, Slovakiska, Rusinska samt Bulgariska, Ryska.

 • Ramavtal

  Över 60 ramavtal med kommuner i södra Sverige och Mellansverige.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Friab Familjevård arbetar med förstärkt familjehemsvård och har specialistkompetens för att kunna erbjuda rätt stöd till barn, unga och vuxna med social- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med missbruksproblematik. Vi erbjuder KBT-baserade behandlingar so Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Målen satta i den individuella vårdplanen utvärderas regelbundet i samråd med remittent och klient.

  Internutvärdering:
  SSIL (kvalitetsindex)

  Extern utvärdering:
  IVO gör regelbundet tillsyn av verksamheten.
  Apoteket Farmaci kvalitetsgranskar läkemedelshanteringen.

 • Utslussning/Eftervård

  I samband med avslutad placering erbjuder vi boende i tränings- eller stödlägenhet i kombination med öppenvård.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi erbjuder studievägledning.

 • Sysselsättning

  Vi arbetar aktivt tillsammans med våra placerade för att de ska hitta rätt sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden är individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Remittent eller klient kontaktar oss och visar sitt intresse samt erhåller personligt anpassad information av enhetschef eller placeringsansvarig. Därefter bokas tid för intervju med klienten. Klienten erbjuds därefter studiebesök i familjehemmet inför placering.

 • Organisation/Personal

  Friab Familjevård har bedrivit förstärkt familjevård sedan 2003 samt kraftigt förstärkt familjevård sedan 2015. Vår personal har mångårig erfarenhet och en bred kompetens som ger oss möjlighet att anpassa insatserna efter individens behov.

  Vi har jour dygnet runt.

 • Konsulter

  Tolk

 • Handledning

  Yrkesspecifik processhandledning hålls med personalgruppen var sjätte vecka. Individuell handledning genomförs vid behov.

 • Samverkan

  Behandlingskonferens med socialtjänsten samt kontinuerlig tillgång till månads- eller veckorapporter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är uppbyggt enligt principerna i ISO 9001. Vi arbetar långsiktigt med kvalitet och hållbarhet.

 • Fortbildning

  Personalen har utbildning i ASI, MI, MET, hederskontext, Väckarklockan, Samtal med barn, BBIC och Ett hem att växa i. Vi har även en terapeut som är utbildad i kriminalitetsprogrammet.

 • Referenser

  Frivårdsinspektör Barbro Sköld, 031 - 752 98 35
  Socialsekreterare Åsa Dahlström, SDF Fosie Malmö, 040 - 34 57 11

 • Övrigt

  Vi arbetar för att förändra livet på barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke och behandling som leder till förändring. Med stort engagemang och ett varmt bemötande bedrivs våra verksamheter på ett professionell Läs mer...

Friab Familjevård tidigare Friab Göteborg

 • Sofierogatan 3 A
  412 51 Göteborg
  031 797 2509
 • annamaria@friab.se
  www.friab.se
 • Org-nr: 556651-4336
 • Kontaktperson
 • AnnaMaria Sahlgren
  0720 80 87 86
  annamaria@friab.se
 • Fredrik Lavess
  0720 50 70 44
  fredrik.lavess@friab.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn 0-65 år
 • Pappa/Barn 0-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-65 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 0-65 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-05-02
Friab Familjevård tidigare Friab Göteborg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida