Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Solsunda HVB

 • Pris

  Kontakta Solsunda.

 • Antal platser/Boendeform

  48 varav 36 platser i huvudbyggnaden (personal dygnet runt), 6 platser i gruppboende (kollektiv karaktär med personal 8.00-17.30 måndag-fredag), 6 platser i träningslägenheter.

 • Främmande Språk

  Finska, spanska, thailändska, engelska.

 • Ramavtal

  Stockholms stads samtliga stadsdelsförvaltningar, Nacka, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Ekerö, Sigtuna, Sundbyberg, Täby, Järfälla, Lidingö, Solna, Danderyd, Sollentuna och Vaxholm.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi arbetar socialpsykiatriskt utifrån teorier, idéer och begrepp som är hämtade från miljöterapi och kognitiv beteendeterapi. Stödet som ges och de metoder som används utgår från en evidensbaserad så som IPT-K, ESL-pedagogik samt motiverande samtal. I vårt arbetssätt lägger vi stor vikt vi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Enligt egenkontrolldelen i ledningssystemet sker ett systematiskt uppföljnings och utvärderingsarbete. Några ex: rutiner för inskrivning och utskrivning, anmälningsplikt, läkemedelshantering, avvikelsehantering, säkerhetsrutiner, rutiner vid brandövningar, fysiska och psykosociala skydds Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi samarbetar med personen, uppdragsgivare, förvaltare, god man och närstående vid utslussning. Solsunda kan i vissa fall erbjuda ett trestegsboende med olika grad av möjlighet till självständighet. Steg 1 är huvudbyggnaden som har personal dygnet runt och där personal lagar alla måltider. Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Ingen skola men man kan gå en kurs i data som vår arbetsterapienhet håller i.
  Arbetsterapienheten håller i olika utbildningar för våra boende ex IPT-K kurser.

 • Sysselsättning

  På Solsunda får den enskilde ett gott stöd och en god omsorg så att han/hon stärks att utifrån sina förutsättningar leva ett så självständigt liv som möjligt. I vårt uppdrag ingår även att ge den enskilde boende en ordnad vardag med varierande fritid/fritidsaktiviteter. Vi erbjuder miljöom Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt, varierar mellan flera år till kortare placeringar från några veckor till månader (avlastning eller annan orsak).

 • Inskrivningsförfarande

  Den vanliga rutinen är att personal från Solsunda besöker personen som söker plats på dennes hemort eller aktuellt boende för intervju av och information till personen. Om intresse finns och boendet bedöms kunna vara aktuellt är personen välkommen på ett studiebesök till Solsunda, där samm Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Solsunda har varit igång sedan 1968. Grundbemanningen utgörs av skötare. Vi har dessutom sjuksköterskor, arbetsterapibiträde och arbetsterapeuter. Dagtid måndag-fredag 8-14 skötare, 3 sjuksköterskor, 2-3 arbetsterapeuter, 1 arbetsterapibiträde, 1 föreståndare och 1 verksamhetschef. Kvälls Läs mer...

 • Konsulter

  Psykolog handledning 3 timmar varannan vecka
  Psykiater 8 timmar varannan vecka
  Körledare 1 varje vecka.
  Terapihund med hundförare 3ggr/vecka.
  Svenska Kyrkan präst 1tim1ggr/månad


 • Handledning

  Personalen är indelad i tre handledningsgrupper. De har handledning 1 timme/grupp varannan vecka. Handledartjänsten är i form av en konsulttjänst och utgörs av leg psykolog smed lång erfarenhet av liknande verksamhet. Psykiater i form av konsulttjänst har behandlingskonferenser med hela Läs mer...

 • Samverkan

  Våra krav är att vi får adekvat information initialt vid placeringen och att uppdraget beskrivs så utförligt som möjlig. Därefter vill vi att uppdragsgivaren kommer på kontinuerliga nätverksmöten till oss för att följa upp och revidera genomförandeplaner. Vi skickar skriftliga rapporter i Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett utvecklat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med processer, aktiviteter och rutinbeskrivningar samt blanketter som innefattar verksamhetens olika delar. Solsunda bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett systematiskt brandskyddsarbete, enligt de lagar och Läs mer...

 • Fortbildning

  Solsunda ser till att personalen får den introduktion, handledning och kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och följa utvecklingen inom verksamhetens inriktning vad gäller lagar, metoder och nya forskningsrön. Regelbunden extern handledning ges. Nå Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Solsunda ligger i Nacka kommun, ca 20 minuter med buss från centrala Stockholm. Närmaste centrum är Ektorp centrum ca 10 minuters promenad och Nacka Forum ca 5 minuter med buss.

Solsunda HVB

 • Solsundavägen 14
  131 46 Nacka
  08-557 72 510
 • solsunda@solsunda.se
  www.solsunda.se
 • Kontaktperson
 • Ninni Wedell
  08-557 72 514
  ninni.wedell@solsunda.se
 • Christoffer Ehn
  08-557 72 510
  christoffer.ehn@solsunda.se
 • Eva Gråby
 • Män 25 år-
 • Kvinnor 25 år-
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Psykiska Sjukdomar
 • Övriga psykossjukdomar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Depressioner
 • Fobier
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Tvångssyndrom OCD
Senast uppdaterad: 2020-10-18
Solsunda HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida