Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Kuröns HVB-hem

 • Pris

  Pris enligt ramavtal.
  Pris utan ramavtal enligt överenskommelse mellan parterna.

 • Antal platser/Boendeform

  63 behandlingsplatser

 • Främmande Språk

  Finska, Engelska, Ryska.

 • Ramavtal

  Enligt aktuella avtal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målgruppen är vuxna kvinnor, män och par, med missbruk av alkohol och narkotika. Vår absolut största fördel är vår unika skärgårdsmiljö. Vi befinner oss på en alldeles egen ö i Mälaren, där Frälsningsarmén bedrivit behandlingshem sedan 1912. Via egna fartyg har vi regelbundna turer till Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  - Vi använder ORS-SRS vid alla grupper och behandlingsgrupper.
  - Vid placeringsbeslut överstigande 12 veckor kan ASI beställas av placerande enhet.
  - Vid planerad utskrivning görs boendeenkät.
  - Vi använder oss av SSIL kvalitetsindex.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi hjälper våra klienter förbereda sig för utskrivning genom att etablera/återuppta kontakter med myndigheter och andra vårdgivare. Frälsningsarmén erbjuder möjlighet till helgvistelse för klienter som har varit på Kurön till mycket låg kostnad. För klienter hemmahörande i Stockholm län Läs mer...

 • Sysselsättning

  Se verksamhetsbeskrivning

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt men i princip obegränsad.

 • Inskrivningsförfarande

  Använd formulären på vår hemsida www.kuron.se för intagningsförfrågan och läkarutlåtande. Våra kuratorer tar sedan kontakt med berörda myndigheter för vidare behandling av ärendet.

 • Organisation/Personal

  Huvudman för institutionen är Frälsningsarmén. Verksamheten har bedrivits med nuvarande inriktning sedan 1912. Personalen består av 17 kvinnor och 13 män med bemanning dygnet runt. Endast jour mellan 20.30 - 07.00. Aldrig mindre än 7 personal på ön nattetid. Datalärare Egen sjuksköter Läs mer...

 • Konsulter

  Handledare/utbildare, psykiater samt medicinsk fotvårdare.

 • Handledning

  Ärende- och processhandledning med utbildningsinslag.

 • Samverkan

  Behandling/vårdplan utformas i samverkan med ansvarig myndighet och klient.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Dokumentation/uppföljning. Kontinuerlig samordning för upprätthållande av vårdplaner, metoder, rutiner och personalfrågor. Journalföring på data enligt datainspektionens direktiv. Intern server med extern back-up. Systematiskt arbetsmiljöarbete, kartläggningar, handlingsplaner, årliga a Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning för personalen både internt och externt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Kurön ligger ca 4.5 mil från Stockholm. Se vägbeskrivning på vår hemsida www.kuron.se

Kuröns HVB-hem

 • Män 21 år-
 • Kvinnor 23 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/ADHD i kombination
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Gravida kvinnor 21 år-
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2018-09-03
Kuröns HVB-hem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida