Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg
 • image15.jpg
 • image16.jpg
 • image17.jpg
 • image18.jpg
 • image20.jpg

Humana Björkvik HVB

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Björkvik: 10 HVB-platser, 18 platser med särskild service, 12 platser i hem för viss annan heldygnsvård. Klinta: 22 HVB-platser. Ringsjöhemmet: 16 HVB-platser, 10 platser med särskild service, 4 platser i hem för viss annan heldygnsvård. Eslöv: 13 st platser med särskild service och 2 Läs mer...

 • Främmande Språk

  En del av våra medarbetare är flerspråkiga.

 • Ramavtal

  Kontakta Minela Zarifovic via mail, minela.zarifo[email protected] eller på 072- 246 48 32 för aktuell information.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Björkvik tar emot personer med olika typer av psykiatrisk problematik, ofta i kombination med missbruk. Vi tar även emot personer som utöver sin psykiatriska problematik också har behov av omvårdnadsinsatser av olika grad. Ringsjöhemmet tar emot personer med olika typer av psykiatrisk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Humana har ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem och vi följer fortlöpande upp vårt arbete genom egenkontroller och internrevisioner vars resultat redovisas i vår Kvalitetsberättelse. Vi genomför även kundundersökningar för att säkerställa att våra kunder trivs hos oss och är nöjda med Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Varje utslussning/eftervård planeras individuellt utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.

 • Sysselsättning

  Vi har ett Aktivitetscenter som ligger i nära anslutning till våra enheter. Vid inskrivning informerar vi om vårt aktivitetscenter och de aktiviteter/sysselsättningar som finns att tillgå. Utifrån genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter. Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Våra enheter erbjuder omvårdnad, behandling, utredning, arbetsterapeutiska interventioner, aktiviteter/sysselsättning, utslussning och eftervård. Insatslängden varierar utifrån den enskildes behov, resurser och förmåga.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning föregås alltid av ett informationsbesök för att på bästa sätt förbereda för den planerade behandlingsinsatsen. Vid informationsbesöket har information kring klientens önskemål, behov samt biståndsbeslutet erhållits. Inför placeringen erhåller i förekommande fall psykologer samt Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Björkviksgruppen är en del av Humana. Verksamhetschefer: Björkvik: Sofia Edlund, [email protected] Ringsjöhemmet: Camilla Lundqvist, [email protected] Klinta: Ann-Charlotte Malmros, ann-charlotte.malmro[email protected] Aktivitetscenter: Eva Wickström-Ward, eva.wickstro Läs mer...

 • Konsulter

  Björkviksgruppen har ett samarbete med specialistläkare.

 • Handledning

  Vi tillhandahåller handledning kontinuerligt till vår personal.

 • Samverkan

  Vårt mål är att alltid ha ett bra samarbete med klientens hela nätverk, både det professionella och det sociala.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett välutvecklat kvalitetsledningssystem och har ett aktivt kvalitetsarbete. För oss är det av största vikt att våra kunder får en omsorg av högsta kvalitet och ett gott bemötande i varje situation.

 • Fortbildning

  Personalen fortbildas kontinuerligt i bl.a.
  Connect
  Hot och Våld
  KBT intro
  MI
  ESL
  ÅP
  CRA

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra enheter undantag stödboende ligger i Höörs kommun, mitt i Skåne. Här finns närhet till stambanans goda kommunikationsmöjligheter. Från stationen i Höör går lokaltrafik som passerar våra enheter. Närmsta flygplatser är Malmö/Sturup, Ängelholm och Köpenhamn/Kastrup. För att underlätta f Läs mer...

 • Övrigt

  Humana erbjuder kvalificerad specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Vår vision är att skapa en ny, högre standard inom vårt område med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund.

Humana Björkvik HVB

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Par 18
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-03-14
Humana Björkvik HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida