Logo
 • image9.jpg
 • image10.jpeg
 • image12.jpeg
 • image10.jpg
 • image7.jpeg
 • image6.jpeg
 • image12.jpg
 • image11.jpg

Vildmarkens HVB AB

 • Pris

  Från 2400 kr

 • Antal platser/Boendeform

  15 platser

 • Främmande Språk

  Engelska, Holländska och Tyska

 • Ramavtal

  Kriminalvården

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingen utgår från KBT med inslag av 12-steg. Klienten erbjuds enskilda, strukturerade behandlingssamtal. Naturprogrammet genomförs i grupp. Vi arbetar med hög grad av delaktighet och tydliga instruktioner, gränser och ramar. I behandlingen ingår också återfallsprevention, MI och ADL- Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Behandlingsresultat utvärderas dels genom regelbunden dialog med uppdragsgivaren dels genom uppföljnings- och utvärderingsenkäter samt klagomåls- och avvikelsehantering. Vi gör intervju vid ankomst, ca 3 månader innan behandlingen upphör samt innan eftervården avslutas. Utöver detta ska ge Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Efter avslutad behandling erbjuder vi utsluss. Innan flytt ska den dagliga sysselsättningen vara ordnad, såsom utbildning, arbetspraktik eller arbete. Det finns olika möjligheter till studier och praktikplatser.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjligheter till studier finns via komvux, lärcentra eller distansutbildning. Även två gymnasieskolor finns att tillgå för den som vill läsa ett program.

 • Sysselsättning

  Vildmarkens HVB verksamhet bygger på gemensamma aktiviteter, om den enskilde skulle ha egna behov eller förslag på individuella aktiviteter så kommer det att tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Ambitionen är att den enskilde skall hitta nya intressen och sätta nya mål i sin til Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Görs upp i samråd med placerande myndighet men behandlingstiden bör uppgå till 9 månader eller mer för att uppnå önskat resultat. Tiden kan dock variera beroende på klientens förmåga att tillgodogöra sig behandlingen samt hur mycket stöd klienten behöver i sin utslussningsfas.

 • Inskrivningsförfarande

  Föreståndare Sandra Biasi ansvarar för inskrivning av klienter. Om det inte finns möjlighet till studiebesök kan vi ev träffa klient, tex på häkten, anstalter mm.

 • Organisation/Personal

  I personalgruppen finns socionomer, beteendevetare, behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeut, naturguide samt medlevare.

 • Konsulter

  Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning via externa resurser.

 • Handledning

  Personalgruppen får löpande extern metod- och ärendehandledning.

 • Samverkan

  Vi eftersträvar alltid en nära samverkan och tät kommunikation med nätverket runt våra klienter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vildmarken arbetar i enighet med SOSFS 2011:9. Vi arbetar miljömedvetet och klimatsmart.

 • Fortbildning

  Utbildning i bland annat behandlingsmetoden KBT, ACT, Gunnar Bergströms licensierade program Kriminalitet som livsstil, HRL, läkemedelshantering, återfallsprevention och dokumentation.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger ca 6 mil från Lycksele, 10 mil från Skellefteå.

 • Referenser

  Referenser från ett flertal kommuner finns.

 • Övrigt

  Vi hämtar klient kostnadsfritt vid placering, oavsett geografiskt läge!
  Se gärna vårt kvalitetsindex.
  Hemsida: www.vmarken.se

Vildmarkens HVB AB

 • Prästgårdsvägen 4
  919 93 Fredrika
  0943-10180
 • placering@vmarken.se
  vmarken.se
 • Org-nr: 556786-7832
 • Kontaktperson
 • Sandra Biasi
  070 395 82 06
  Sandra@vmarken.se
 • Placeringsservice Sussie Källström
  020 211 500
  placering@vmarken.se
 • Män 21-59 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
Senast uppdaterad: 2019-08-21
Vildmarkens HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida