Logo
 • image9.jpeg
 • image10.jpeg
 • image12.jpeg
 • image4.jpeg
 • image7.jpeg
 • image11.jpeg
 • 1.png
 • image6.jpeg
 • 4.png
 • image5.jpeg
 • image8.jpeg

Vildmarkens HVB AB

 • Pris

  Från 2200 kr

 • Antal platser/Boendeform

  15 platser

 • Främmande Språk

  Engelska, Holländska och Tyska

 • Ramavtal

  Kriminalvården

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi erbjuder ett unikt koncept med ett vildmarksprogram om utgör ett kognitivt arbete i behandlingen. Vi tar till vara på det naturen har att erbjuda och som i grund och botten handlar om att tillfredställa några av våra medfödda behov. De egna upplevelserna skapar förutsättningar till själ Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Behandlingsresultat utvärderas dels genom regelbunden dialog med uppdragsgivaren dels genom uppföljnings- och utvärderingsenkäter samt klagomåls- och avvikelsehantering. Vi gör intervju vid ankomst, ca 3 månader innan behandlingen upphör samt innan eftervården avslutas. Utöver detta ska ge Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Efter avslutad behandling erbjuder vi utsluss i Holmsund. Innan flytt ska den dagliga sysselsättningen vara ordnad, såsom utbildning, arbetspraktik, arbete.

  Det finns olika möjligheter till studier och praktikplatser.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjligheter till studier finns via komvux, lärcentra eller distansutbildning. Även två gymnasieskolor finns att tillgå för den som vill läsa ett program.

 • Sysselsättning

  Vildmarkens HVB verksamhet bygger på gemensamma aktiviteter, om den enskilde skulle ha egna behov eller förslag på individuella aktiviteter så kommer det att tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Ambitionen är att den enskilde skall hitta nya intressen och sätta nya mål med sin t Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Görs upp i samråd med placerande myndighet men behandlingstiden bör uppgå till 9 månader eller mer för att uppnå önskat resultat. Tiden kan dock variera beroende på klientens förmåga att tillgodogöra sig behandlingen samt hur mycket stöd han behöver i sin utslussningsfas.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan görs direkt till hemmet. I samband med inskrivningen får klienten underteckna en personlig överenskommelse som gäller vistelsen på Vildmarkens HVB. Om det inte finns möjlighet till studiebesök kan vi ev träffa klient, tex på häkten, anstalter mm.

 • Organisation/Personal

  I personalgruppen finns beteendevetare, behandlingsassistenter, drog/alkoholterapeut, naturguide samt medlevare. Jourpersonal finns att tillgå dygnet runt.

 • Konsulter

  Vi använder externa resurser när klient är i behov av exempelvis neuropsykiatrisk utredning.

 • Handledning

  Löpande.

 • Samverkan

  Vi önskar:
  En rak och tydlig kommunikation.
  Regelbundna kontakter med oss.
  Aktivt deltagande och engagemang från inskrivning till utskrivning för att kunna hålla ett gott samarbete genom placeringstiden, detta för att skapa en trygghet hos våra klienter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Sker i enighet med vår Ledningssystem.

 • Fortbildning

  Genomförd: Missbruk och nätverk 7.5 p Kriminologi 7.5 p Neuropsykiatri och kriminalitet 7.5 p Ungdomar identiteter och drogkulturer 7.5 p Arbetsledning inom vård och omsorg 15 p Kommunikation och samtalsmetodik 7.5 p Ilska och aggressioner 7,5 p Lösningsfokuserat arbetssätt 20 v Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger 8.6 mil från Lycksele, 11 mil från Umeå och 10 mil från Örnsköldsvik.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Hämtning i samband med placering medför inga extra kostnader.

  Se gärna vårt kvalitetsindex!

Vildmarkens HVB AB

 • Prästgårdsvägen 4
  919 93 Fredrika
  0943-10180
 • placering@vmarken.se
  vmarken.se
 • Org-nr: 556786-7832
 • Kontaktperson
 • Sandra Biasi
  070 395 82 06
  Sandra@vmarken.se
 • Placeringsservice Sussie Källström
  020 211 500
  placering@vmarken.se
 • Män 21-59 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
Senast uppdaterad: 2019-03-20
Vildmarkens HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida