• image1.jpeg
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Änglagårdens Omsorg AB

 • Pris

  Från 2850:- /Dygn beroende på vårdtyngd. ( Hvb-hem) Änglagården Omsorg är en unik HVB-hem som har tillstånd av IVO för att ta i mot Män i åldern 21-65 år med med skadligt bruk eller beroende av substanser och psykiatrisk samsjuklighet, ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bipol Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  Änglagården Hvb: 15 i enkelrum samt 3 träningslägenheter på området och 2 Lgh i samhället. Handikappanpassad avdelning Änglagården Omsorg har öppnat 4st handikappanpassade rum som är anpassade för både rullstolsbundna och Sängliggande boende. Personalen har god omvårdnads erfarenhet. 6 Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Finska, Spanska, serbiska, Norska, Italienska, Albanska

 • Ramavtal

  Änglagårdens behandlingshem har fått ramavtal med följande kommuner: Norrköpings kommun, Linköpings kommun,Boxholms kommun, Finspångs Kommun, Kinda Kommun, Mjölby kommun, Motal Kommun, Söderköpings kommun, Vadstena kommun, Valdmarsviks kommun, Åtvidabergs kommun, Ödeshög kommun. Ale Kommun Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingen är helt individuell och systematisk utefter klientens behov och mål, våra mål och utifrån betalningsansvariges mål. I miljöterapeutisk anda läggs den dagliga tillvaron upp och alla hjälper till efter sin förmåga. Arbetet läggs upp veckovis och struktureras dagligen vid morgo Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Inom 30 dagar har en individuell behandlingsplan upprättats. Denna plan utvärderas och eventuellt revideras 1 gång varje månad tillsammans med klient. Dokumentation sker enligt Infosoc Utvärdering och uppföljning sker skriftligt till uppdragsgivare 1 gång/månad om önskemål finns. Konti Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Änglagården Omsorg har också Stödboende vuxen. I utsluss så erbjuder vi tillgång till ett vuxen stödboende från 21 år som ligger precis intill Änglagården samt ute i samhället, där boende har egen lägenhet I utslussningen så kan det erbjudas extern terapi övrig hälso och sjukvårdsinsatser. Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Studiecirklar i att planera att, betala räkningar, städning, lära sig om missbruk, lära sig om konflikthantering och om sin sjukdom,
  ansöka till skola, egen lägenhet, byta kommun mm.

 • Sysselsättning

  Varje boende får ett personligt schema som läggs veckovis och arbetet struktureras dagligen upp vid så kallade morgonmöten. De olika sysselsättningar som finns på Änglagården är: I soc-terapin så kan man spela spel, spela instrument, play station, pingis, titta på Tv och surfa på internet Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Efter överenskommelse med uppdragsgivare. Änglagården erbjuder och har Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Behandlingstimmar - tid avsatt för att tillsammans med KP och Drogterapeut arbeta med problem, resurser, mål, effekt och utvärdering. Dessa metoder anv Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Bedömningsunderlag muntligt/skriftligt för bedömning ifall den tilltänkta boende passar in i boendegruppen. - Innan placering eventuell utredning som ligger till grund för placering, placeringsbeslut, epikris (omvårdnads- och medicinsk), eventuell behandlingsplan samt kontaktperson, vårdn Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade i augusti 2006. Behandlingspersonal; sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri, skötare med erfarenhet från sluten- och öppenvård, behandlingsassistenter samt Alkohol/ Drogterapeut. Bemanning dygnet runt. Dagtid 6-7 personal, kvällar/helger 2-3 personal, nätt Läs mer...

 • Konsulter

  psykolog

 • Handledning

  Extern handledning av psykolog och psykiatriker.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Dokumentation enligt Infosoc. 1 gång/månad har vi arbetsplatsträffar där rutiner och dylikt diskuteras. 2 gånger/år har vi temadagar där alla rutiner, utveckling och säkring av kvalitet utvärderas och eventuellt revideras. Detta arbete kommer att vara väldigt viktigt för att utvecklas mo Läs mer...

 • Fortbildning

  Varje anställd har ett kompetenskonto (tid/pengar) och uppmuntras på så sätt att själv välja vad man vill utvecklas inom t.ex en högskolekurs, en KomVuxkurs, material eller böcker att läsa hemma och sedan diskutera under handledningstid. Regeln är att det sker i samförstånd med förestånda Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Katrineholm 1 mil
  Norrköping 5 mil
  Eskilstuna 7 mil
  Södertälje 9 mil

 • Referenser

  Andreas Eriksson Handläggare Linköping.
  Gunilla Ramstedt Enhetschef Österäng Södertälje.
  Tarja Kokko Gruppchef Nyköping.

 • Övrigt

  Svenska Vård
  Pacta (arbetsgivareorganisation för kommunalförbundet och företag).

Änglagårdens Omsorg AB

 • Män 21-65 år
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-05-17
Änglagårdens Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida