Logo
 • image2.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg

Korpbergets Behandlingscenter Behandling kvinnor

 • Pris

  2200:- eller enl.avtal

 • Antal platser/Boendeform

  14 platser

 • Främmande Språk

  Engelska, Norska, Danska

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med ett högt antal kommuner och därtill kriminalvården och flertalet företag. Ale kommun, Adda Inköpscentral(SKL), Kriminalvården, Örebro Kommun, Arvidsjaur, Umeå Kommun, Eskilstuna LOV, Eskilstuna kommun, Inköp Gävleborg, Göteborg Stad, Upphandling Södertörn, Knivsta Kom Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi behandlar kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Beroendet kan vara av alkohol, narkotika, narkotika klassade läkemedel , kriminalitet. Metoden är en professionalisering av 12-stegsprogrammet med integrering av terapeutiska metoder såsom gestaltterapi, miljöterapi, nätverksterapi, Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder IKM/DOK samt SSIL:s Kvalitetsindex

 • Utslussning/Eftervård

  Ett års eftervård ingår i behandlingsupplägget och är inkluderat i behandlingspriset.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skola alt kurser erbjuds inte under primärbehandling då den behandlingsfasen är tänkt för introvert förändring och inte extroverta processer. dessa processer sker i utslussande fasen.

 • Sysselsättning

  Korpberget erbjuder sysselsättning i form av Teoretisk behandling lektioner, föreläsningar, grupparbete, Fysisk aktivitet och praktiskt arbete inom ex kök, vaktmästeri, städ, bageri.

 • Behandling/Insatslängd

  Primärbehandling 6 veckor - 3 månader primär behandling. Växelvård 6 v-12 v där primärveckor varvas med ngn form av öppenvårds insatser. Fördjupad behandling sk halvvägshus 3-6 mån Den fördjupade behandlingen för kvinnor består av ett integrerat flöde mellan Korpberget primärbehandlin Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning föregås av studiebesök på korpberget alt infobesök på hemorten, även telesamtal kan erbjudas som informationskanal för denna bedömning. Korpberget erbjuder tjänsten pickup där vi hämtar den enskilde i bil till inskrivning på korpberget. Vid inskrivning sker en genomgång av Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Kursbyn Korpberget startade 1981 som ett ekologiskt och helhetsinriktat familjekollektiv med utbildning, handledning och personutveckling som främsta inriktning. Redan 1984 påbörjades dock den nuvarande inriktningen med behandling enligt en professionalisering av 12-stegsprogrammet med ade Läs mer...

 • Konsulter

  Åsa Jonsson Leg Psykoterapeut 3 tim / mån Extern samverkan/ konsultmedv Johanna Nyberg, leg. psykoterapeut, Handledare Christel Ståhle, Gestaltterapeut, Handledare erkan: Åke Wallinder. Leg läkare. (överläkare vid missbruksenheten Psykkliniken Sundsvalls sjukhus) Ansvari Läs mer...

 • Handledning

  Behandlingspersonalen har systemteoretisk och KBT handledning av Åsa Jonsson . Utbildad handledare och leg. psykoterapeut. 3 tim/mån.

 • Samverkan

  Vi tar ansvar för att en behandlingsplanering i detalj genomförs - Inför studiebesöket bjuds remittenten in att delta i bedömningssamtalet . - Vid placering görs ett gemensamt behandlingsuppdrag - Under placeringen sker fortlöpande info skriftligt och muntligt - Remittenten bjuds in at Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Korpberget har haft en miljömedveten ekologisk helhetssyn alltsedan starten. Forum för arbetsmiljö- och genusfrågor finns i våra agendamöten 3 ggr per vecka. Vi använder IKM/DOK:s utvärderingssystem med inskrivning, utskrivning samt uppföljningssamtal. För utvärdering från remittenter Läs mer...

 • Fortbildning

  Här följer ett exempel ur innehållet: Addiktologiutbildning pågår och påbörjas kontinuerligt för all personal se www.samverkangruppen.se Utbildning i nätverksarbete Utbildning i Ledarskap och Coaching 15 hp Utbildning i Lösningsfokuserade samtal med Harry Korman Utbildning i Gestalt Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Korpberget behandling för kvinnor ligger på Svanö i Ångermanland, 10 km från Kramfors och ca 40 km från Härnösand. Närmaste flygplats finns i Kramfors, därtill finns Sundsvall/ Timrå flygplats 7 mil från Svanö.

 • Referenser

  Linda Borg Härnösands kommun 070-3384932

 • Övrigt

  Korpbergets Behandlingscenter AB består av primärbehandling för kvinnor , primärbehandling för män (Korpberget) och förlängd behandling (halvvägshus, UMS) för män. Män och kvinnor behandlas och bor helt separat. Korpnästet är ungdomsbehandling för unga män mellan 15-20. Korpberge Läs mer...

Korpbergets Behandlingscenter Behandling kvinnor

 • Kvinnor 18-100 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-10-15
Korpbergets Behandlingscenter Behandling kvinnor

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida