Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Korpbergets Kvinnobehandling

 • Pris

  2200:- eller enl.avtal

 • Antal platser/Boendeform

  13 platser

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med ett högt antal kommuner och därtill kriminalvården och flertalet företag. Kriminalvården, Fossumkollektivet i Norge, Mariehamn Åland, ett antal företagsavtal samt samarbetsavtal med behandlingshem. Samtliga kommuner i Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Upps Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi behandlar kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Beroendet kan vara av alkohol, narkotika, tabletter, kriminalitet. Metoden är en professionalisering av 12-stegsprogrammet med integrering av terapeutiska metoder såsom gestaltterapi, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi, och ä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder IKM/DOK samt SIL:s Kvalitetsindex

 • Utslussning/Eftervård

  Ett års eftervård ingår i behandlingspriset

 • Sysselsättning

  Korpberget erbjuder sysselsättning i form av Teoretisk behandling och praktiskt arbete.

 • Behandling/Insatslängd

  Primärbehandling 6 veckor - 6 månader

  Den fördjupade behandlingen för kvinnor består av ett integrerat flöde mellan Korpberget primärbehandling för kvinnor och Korpboet som är förlagt i Härnösand.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning föregås av studiebesök. Vid inskrivning sker en genomgång av Korpboets regler, som patienten får godkänna och underteckna. Information om schema och kontaktman. Patienten får 12-stegslitteratur, skrivmaterial och pärm med den information som behövs för att följa programmet. Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Kursbyn Korpberget startade 1981 som ett ekologiskt och helhetsinriktat familjekollektiv med utbildning, handledning och personutveckling som främsta inriktning. Redan 1984 påbörjades dock den nuvarande inriktningen på behandling enligt 12-stegsprogrammet och Minnesotamodellen. Kvinnob Läs mer...

 • Konsulter

  Delägare och konsultativt verksamma på Korpberget: Torbjörn Fjellström, Ägare, fil.lic.psykolog terapeut, handledare och rektor för FUN.5 - 10 dag/mån Helena Fjellström, Ägare, personalchef handledare och familjeterapeut. 5-10 dag/mån Extern samverkan/ konsultmedverkan: Åke Wallind Läs mer...

 • Handledning

  Behandlingspersonalen har systemteoretisk handledning av Johanna Nyberg. Utbildad handledare och leg. psykoterapeut. 3 tim/mån.

 • Samverkan

  Vi tar ansvar för att en behandlingsplanering i detalj genomförs - Inför studiebesöket bjuds remittenten in att delta. - Vid placering görs ett gemensamt behandlingsuppdrag - Under placeringen sker fortlöpande info skriftligt och muntligt - Remittenten bjuds in att delta i utvärderings Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Korpberget har haft en miljömedveten ekologisk helhetssyn alltsedan starten. Forum för arbetsmiljö- och genusfrågor finns i våra agendamöten 3 ggr per vecka. Vi använder IKM/DOK:s utvärderingssystem med inskrivning, utskrivning samt uppföljningssamtal. För utvärdering från remittenter Läs mer...

 • Fortbildning

  Här följer ett exempel ur innehållet: Addiktologiutbildning pågår och påbörjas kontinuerligt för all personal se www.samverkangruppen.se Utbildning i nätverksarbete Utbildning i Ledarskap och Coaching 15 hp Utbildning i Lösningsfokuserade samtal med Harry Korman Utbildning i Gestalt Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Korpberget behandling för kvinnor ligger på Svanö i Ångermanland, 10 km från Kramfors och ca 40 km från Härnösand. Närmaste flygplats finns i Kramfors, därtill finns Sundsvall/ Timrå flygplats 7 mil från Svanö.

 • Referenser

  Doris Bohman, Socialtjänsten Kramfors 0612-802 04
  Marita Blomerus Socialjänsten Nacka 08-7188868
  Marika Holmberg Socialtjänsten Göteborg 031-3658319

 • Övrigt

  Korpbergets Behandlingscenter AB består av primärbehandling för kvinnor , primärbehandling för män (Korpberget) och förlängd behandling (halvvägshus, UMS) för män. Män och kvinnor behandlas och bor helt separat. Korpnästet är ungdomsbehandling för unga män mellan 15-20. Korpberge Läs mer...

Korpbergets Kvinnobehandling

 • Svanö
  872 93 Lunde
  0612-718280

 • www.korpberget.se
 • Kontaktperson
 • Emil Lilja
  +46 73 533 97 63
  emil@korpberget.se
 • Anna Stenkvist
  0612-718280
  anna.s@korpberget.se
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-

Övriga verksamheter (3)

Senast uppdaterad: 2019-06-11
Korpbergets Kvinnobehandling

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida