Logo
 • image2.JPG
 • image3.JPG
 • image1.JPG

Vikingens Vård och Behandlingshem

 • Pris

  2350:-/Dygn
  990:-/Dygn lägenhet/stödboende

 • Antal platser/Boendeform

  35 Platser 25 Enkelrum 5 Dubbelrum samt 5 Träningslägenheter.

 • Främmande Språk

  Svenska, Engelska, Finska, Ryska,Arabiska, Dari

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vikingens Vårdhem startade redan 1967. Under åren som gått har Vikingens vårdhem utvecklats till att bli ett boende för människor med olika psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Boendet är bemannat med personal dygnet runt i olika professioner för att möjliggöra en meningsfull och t Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Inom 10 dagar upprättas en individuell genomförande plan utifrån den placerande kommuns önskemål.
  Utvärdering och uppföljning sker skriftligen till uppdragsgivaren var 3:månad

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning och eftervård sker i samförstånd med placeraren och ev. anhöriga

 • Sysselsättning

  Anpassade aktiviteter erbjuds både genom arbetsterapi och socioterapi. Planerade utflykter utförs tillsammans med personal i egen buss.


 • Behandling/Insatslängd

  Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta Vikingen.

 • Organisation/Personal

  Leg Sjuksköterskor Mentalskötare Undersköterskor Behandlingsassistenter Leg Arbetsterapeut Alkohol- och drogterapeut Socioterapeut Konsultläkare, specialist i allmän psykiatri Kokerskor Lokalvårdare Vaktmästare Administratör Behandlande personal: Dag: 8 personal varav 2 sjuksk Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiater Lennart Edström, specialist inom psykiatri, en av Sveriges mest erfarna läkare inom området. Lennart Edström undervisar och handleder personalen på Vikingen.

 • Handledning

  Intern av sjuksköterska, arbetsterapeut samt drogterapeut.
  Extern av psykoterapeut, psykiater eller psykolog.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Dokumentation i SafeDoc: Vi har inarbetade och framtagna rutiner för avvikelsehantering, klagomålshantering, lex Sarah, lex Maria, kränkande särbehandling, krishantering, rutiner vid dödsfall och en drogpolicy. Vi har årliga medarbetarsamtal/utvecklingssamtal och lönesamtal. Ett inskol Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Eskilstuna 3 mil
  Strängnäs 3.5 mil
  Flen 1.5 mil

 • Referenser

  Kvalitetsindex på begäran.

 • Övrigt

  SVENSKA VÅRD (privo)

Vikingens Vård och Behandlingshem

 • Män 50 år-
 • Kvinnor 50 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Omvårdnadspsykiatri
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Demens
 • Korsakow
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 50 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-02-12
Vikingens Vård och Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida