Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg
 • image8.PNG
 • image1.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg

Utslussen Behandlingshem

 • Pris

  3600 kr /dygn akut-och behandlingsplats, 4200 kr/dygn utredningsplats. Eller enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  10 stycken behandlingsplatser, 7 stycken i boenderum med egen dusch/wc, 3 stycken i lägenhet i direkt anslutning till HVB-hemmet.

 • Främmande Språk

  Arabiska, Persiska, Engelska

 • Ramavtal

  Aneby kommun Arvidsjaurs kommun Avesta kommun Bengtsfors kommun Bergs kommun Bjurholms kommun Bollebygds kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås stad Botkyrka kommun Bräcke kommun Dals-Eds kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Essunga kommun Fagersta kommun Falköpi Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vårt behandlingshem ligger i Boden, vi arbetar med ungdomar 16-20 år med psykosocial problematik. Behandlingshemmet har funnits sedan 2010. Vi arbetar mycket med vår relation till våra ungdomar då vi ser att detta är grunden för ett bra behandlingsresultat. Ungdomar som bor hos oss har beh Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utslussen Behandlingshem kvalitetssäkrar vården genom SSIL:s kvalitetsindex. Utslussen Behandlingshem använder sig även av enkäter för att utvärdera vårdtagarnas upplevelser/intryck av vården.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen Behandlingshem arbetar aktivt för att utslussfasen skall bli så naturlig och säker som möjligt både för vårdtagare och beställare (socialtjänsten). Utslussfasen är integrerad i boendet. Som steg två i behandlingen erbjuder vi lägenhet på hemmet. Detta gör att steget ut från behan Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgång erbjuds genom den kommunala skolan. Praktikplatser kan anordnas genom Utslussen Behandlingshem. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen finns för de ungdomar som ska ut i praktik. Utslussen Behandlingshem har ett väl utvecklat samarbete med Björknäsgymnasiet, där möjlighet till anpas Läs mer...

 • Sysselsättning

  Alla vårdtagare erbjuds en aktiv fritid. Utslussen Behandlingshem har avtal med flera lokala förbund, för att tillgodose varje vårdtagares önskan om aktiv fritid. Alla vårdtagare får träningskort till ett stort gym med promenadavstånd från hemmet.

 • Behandling/Insatslängd

  Placeringen av vårdtagaren prövas kontinuerligt, genom samverkansmöten mellan vårdtagare, placerande enhet och personal från Utslussen Behandlingshem.

  En utredningsplats förväntas pågå under cirka 8 veckor, därefter går placeringen över till en behandlingsplacering.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta föreståndare Anna Granbom 0921-180 40 eller 070-334 61 75.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten vid Utslussen Behandlingshem är bemannad dygnet runt årets alla dagar.

 • Konsulter

  Konsulter kan i vissa fall anlitas för att komplettera personalgruppen med olika specialkompetenser, exempelvis psykolog och läkare med stor erfarenhet från målgruppen samt hög barnkompetens.

 • Handledning

  All personal som är verksam vid Utslussen Behandlingshem får handledning av extern handledare- psykolog Jesper Norrbacka.

 • Samverkan

  Samverkan sker med socialtjänst och övrigt viktigt nätverk såsom skola, föräldrar, praktikplats, psykiatri m.m.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  • Kvalitetsarbete Utslussens verksamhet är tillståndsprövad av Socialstyrelsen och följer SOSFS 2003:20 • För att verksamheten skall uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som efterfrågas så läggs stor fokus på dokumentation och utvärdering enligt SOSFS 2006:11. • Uppföljning och doku Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Behandlingshemmet är centralt beläget i Boden, ca. 1 kilometer från tågstationen. Vid ankomst med flyg till Luleå så tar det cirka 30 minuter till Boden med bil (3 mil från Luleå Airport).

 • Referenser

  Kiruna kommun Sara Hickman, socialsekreterare, 0980-75540

  Uppsala kommun Amanda Gavelin, socialsekreterare 018-7276166

 • Övrigt

  Utslussen stödboende i Uppsala och Boden.

Utslussen Behandlingshem

 • Mjölners Gränd 3
  961 32 Boden
  0921-18040, 070-334 61 75
 • anna.granbom@utslussen.se
  www.utslussen.se
 • Kontaktperson
 • Anna Granbom
  0921-180 40, 070-334 61 75
  anna.granbom@utslussen.se
 • Madelen Kemppainen
  0921-180 40, 073-828 50 75
  madelen.kemppainen@utslussen.se
 • Pojkar 16-20 år
 • Flickor 16-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-06-01
Utslussen Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida