Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB

 • Pris

  1850-1150:-/ dygn.
  Nedtrappning 2300:-/ dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  30 platser fördelat på Fas 1, Fas 2 och Fas 3

 • Upptagningsområde

  Hela Sverige.

 • Främmande Språk

  Engelska och Finska.

 • Ramavtal

  90 tal kommuner i hela landet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår behandling bygger på 12-stegsprogrammets filosofi i kombination med social träning, psykodynamisk psykoterapi, A.R.T och kriminalitetsprogrammet. När vi arbetar med den individuella behandlingsplanen samarbetar vi intensivt med remittenten. Vi använder bland annat ASI som hjälpmedel f Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder olika metoder för att kontrollera hur väl vi uppfyller våra intressenters krav och behov såsom: - Statistik över fullföljda och avbrutna behandlingar - Uppföljning av klienters status med hjälp av telefonintervju efter avslutad behandling. ASI-intervju - Remittentenkät - Kl Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Ett utslussboende innebär eget boende med fortsatt inskrivning på Solgläntan. Det blir aktuellt när klienten har fått sin dagliga syssla ordnad och individen har visat sig kunna ta ansvar för sitt liv. Denna fas innebär att man praktiserar vardagslivet i sin egen vardag. Här ska klienten Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Det finns möjlighet att ta itu med studier under den senare delen av behandlingen (Fas 3)
  Vi har ett bra samarbete med olika folkhögskolor och gymnasiet.

 • Sysselsättning

  Under veckan så erbjuds klienterna fotboll, innebandy, volleyboll, bad mm som fysisk aktivitet. Vi har även en studio där det finns möjlighet till pingis, biljard, tv-spel, olika musikinstrument med anläggning, film och bio. Ibland åker vi på tältresor, fiskeresor och vinterresor bl.a till Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  3-12månader.
  Fas 1 ca: 3mån,
  Fas 2 ca: 3mån,
  Fas 3 ca:6mån.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi värnar om att ta hand om våra klienter på ett respektfullt och kärleksfullt sätt. En behandlare har ett första samtal när klienten kommit till behandlingshemmet. Klienten får också en fadder som har till uppgift att introducera honom i rutiner, förhållningssätt, regler och förväntningar Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Solgläntans behandlingshem AB i Kramfors har ett verksamhetssystem som är baserat på en svensk standard, SS-EN ISO 9001:2000 för att följa Socialstyrelsens författningar, angående kvalité i verksamheten och Hem för vård eller boende. Solgläntan är certifierade sedan oktober 2001. Företaget Läs mer...

 • Konsulter

  Åke Qvarnström, Läkare (Efter behov)
  Ernst & Young, revisor
  Norrlands handledar Institut (Efter behov)
  Anita Westman psykolog (efter behov) Kramfors Psykiatri
  Johanna Nyberg, handledning

 • Handledning

  Personalens externa handledning är processinriktad och leds av Norrlands handledar Institut.
  Vi har denna handledning 1g/månad.
  Anita Westman leg. psykolog kommer även hit och utbildar om Samsjuklighet och handleder om detta.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Solgläntan i Kramfors AB har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9000 sedan den 14 september 2001. Uppföljning av verksamheten Vi använder olika metoder för att kontrollera hur väl vi uppfyller våra intressenters krav och behov såsom: - Statistik över fullföljda och Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtliga behandlare utbildar sig i Samsjuklighet/neuropsykologi, samt har regelbunden handledning och utbildning av en psykoterapeut vid Norrlands Handledare Institut.
  Utöver detta utbildas behandlarna inom olika spetskompetenser såsom ART, ASI, Kriminalitetsprogrammet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Kramfors är närmaste stad som ligger 7 km från behandlingshemmet där det finns möjlighet till buss och tåg. 2mil till närmaste flygplats som är Kramfors/Sollefteå Flygplats.

 • Tillsynsmyndighet

  Länsstyrelsen 0611-34 90 00.

 • Referenser

  Socialtjänsten Gävle Gruppchef utredningsgruppen Tyrone Holmström 026-17 83 04 Socialtänsten Ljusdal, Kristin Brun [email protected] 0651-180 00 Socialtjänsten Sundsvall, Johan Vikström [email protected] 060-19 10 18 Socialtjänsten Luleå, Johanna Wallin johanna.wallin@soc. Läs mer...

Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB

 • Pojkar 17-18 år
 • Män 18-25 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • ADHD
 • Personlighetsstörningar
 • Nedtrappning
Senast uppdaterad: 2013-07-02
Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida