Logo

Bergslagens Behandlingshem AB

 • Pris

  Abstinensbehandling 1900kr. Övrigt 1500kr eller enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  42.

 • Upptagningsområde

  Sverige, Norge och Island.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Värmland, Dalarna, Skaraborg, Östergötland, Västmanland, Nacka, Tyresö, Värmdö, Tanum, Lysekil, Strömstad, Munkedal, Sotenäs, Exit utvecklingsboende Göteborg, Kriminalvården. Skara, Skövde, Lidköping, Götene, Vara. Sörmland , Jönköpings län, Västerås

 • Verksamhetsbeskrivning

  12-stegs behandling, Abstinensbehandling, Primärbehandling, Förlängd behandling, Utsluss.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker under första året via återbesök och enkätutskick.

 • Utslussning/Eftervård

  Eftervård 1år 3 dgr/månad, Garantidagar vid behov. Individuella utslussplaner.

 • Sysselsättning

  Gym, Pingis, Bowling, Meditation.

 • Behandling/Insatslängd

  10dgr-1år beroende på behandlingsplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Via remittent eller direkt till behandlingshemmet.

 • Organisation/Personal

  Behandlingshemmet har varit igång i nuvarande form sedan 1995. 12st anställda. 2 kvinnor. Utbildade alkohol/drogterapeuter. Samtliga terapeuter utbildade i ASI och kriminalitetsprogram. Dagtid 8 personal, helg och natt 2 personal. Leg ssk på heltid. Överläkare på konsult. Kvalitet och milj Läs mer...

 • Konsulter

  Läkare 1 dag i veckan samt dygnet runt jour.

 • Handledning

  Handledning 2 gånger per månad av handledare på konsult .

 • Samverkan

  Tillgänglighet och medverkan vid behandlingsplansskrivning.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
  Miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  Certifierade 101124.

 • Fortbildning

  Alla terapeuter utbildade i ASI och Kriminalitet som livsstil. Samtlig personal utbildad i HLR. Internationell alkohol/drogterapeutcertifiering pågår och ska vara slutförd våren 2011.
  Utbildning i MI pågår löpande.

 • Kommunikation/Avstånd

  Beläget 3km från Filipstad. Närmaste tågstation är Kristinehamn eller Karlstad. Flygplats finns i Karlstad. Goda bussförbindelser med Karlstad och Kristinehamn.

 • Tillsynsmyndighet

  Socialstyrelsen, 075-2473000.

 • Referenser

  Filipstads Kommun Inger Nielsen 0590-61100.
  Kristinehamns Kommun Petra Carlen-Jensen 0550-88000.

Bergslagens Behandlingshem AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
Senast uppdaterad: 2014-11-10
Bergslagens Behandlingshem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida