Logo

Swenska Rewansch

 • Pris

  1995 kr/ vårddygn. Psykoterapi finns som tilläggstjänst vilket också neuropsykologiska/psykiatriska utredningar gör. Kommuner vilka vi har ramavtal med har pris enligt gällande avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Swenska Rewansch har i dagsläget 40 platser i förstärkt familjevård med det omvårdande arbetssätt som detta innebär. Vi utför täta besök i våra familjer, minst varannan vecka eller enligt vård- och genomförandeplan.

 • Främmande Språk

  Engelska, Spanska.

 • Ramavtal

  Swenska Rewansch har ramavtal med ett stort antal kommuner runt om i Sverige. Framförallt genom SKL Kommentus upphandlingar. Men även med ex.v. Göteborg med kranskommuner, Borås med kranskommuner samt Kronoberg, Halland, samt Skåne län, även Örebro, Huddinge, Sigtuna samt Skaraborg är på i Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Swenska Rewansch strävar efter att arbeta med evidensbaserade metoder som är beprövade och som enligt forskning påvisar resultat. Man vet också att relation, empati och en omvårdande personlighet är viktigt om inte ytterst nödvändig för en god behandling. Konsulenterna är utbildade inom A Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Swenska Rewansch har uppföljningar av verksamheten via SIL:s kvalitetsindex utöver de egna uppföljningar som görs internt i verksamheten. Journalföring görs i Rätt spår.

 • Utslussning/Eftervård

  Alla behandlingsplaner är individuella ser det olika ut för varje individ. Vi försöker skrädda sy en realistisk utsluss under 6 månader, sysselsättning, bostad, egen ekonomi vilket gör att du kan leva utanför det sociala skyddsnätet samt en fungerande fritid är vad vi arbetar mot. Dessa må Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  All skolgång sker externt även om Swenska Rewansch hela tiden är deltagande och med i processen. Swenska Rewansch håller i alla kontakter med myndigheter samt skola, arbete, etc.

 • Sysselsättning

  Swenska Rewansch har möjlighet till fritidssyssla som sker vid sidan av familjehemmet, detta skapar nya sociala kontakter och nätverk.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell behandnling. Ett mål är 12-18 månader med en utsluss som inte understiger 6 månader. Den senare delen sker under växelboende till det egna boendet och framtida livet.

 • Inskrivningsförfarande

  Matchning av familjehem till klient görs utifrån de behov som klienten har och som framkommit i klientutredning samt från placerande myndighets vårdplan gentemot de styrkor och svagheter som familjehemsutredningen visar på. Vidare görs alltid ett studiebesök där såväl klienten som familjeh Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Swenska Rewansch startade 2003 och har 3 anställda. Vi har även möjlighet till psykiatriker, psykoterapeuter. terapeut och psykolog. . Swenska Rewansch har ett beredskapsschema vilket gör att vi är tillgängliga alla tider på dygnet. Konsulenterna har olika kompetensnivå.

 • Konsulter

  Konsulter är vanligt och Swenska Rewansch har i dag ett gediget utbud på detta område då de flesta varit med under många år. Psykoterapeuter, psykiatriker samt olika specialistpedagoger. Har bl.a. avtal med st lucasstiftelsen, psykologpartners, mm.

 • Handledning

  Handledning i form av handledning sker efter uppgjord planering.

 • Samverkan

  Att samverka med såväl placerande myndighet som med externa aktörer, som som Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Lärosäten är något centralt som ingår i vår vardag i arbetet runt den placerade. Vi arbetar tillsammans och i gemensam anda. Vi är en mycket tät grupp med högt i tak!

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Swenska Rewansch har ett ständigt pågående arbete att höja kvalitén i verksamheten. En del i denna kvalitéökningsträvan är att integrera kvalitets- och miljöarbetet, att hantera arbetsmiljöfrågor på ett mer systematiskt sätt ökar möjligheten för en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. För Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi går allihop olika kortkurser i olika typer av KBT och KPT, bl.a. hos Giacomo Elia som är professor i KPT och verkar i Linköping. Vi åker på föreläsningar i aktuella ämnen och vidareutbildar oss mycket genom vår handledning bl.a. Vi håller även på att ta fram en individuell kompetensutve Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Swenska Rewansch har familjehem från södra Dalarna till Skåne samt Orust. Ifrån Dalarna i Norr och söderut samt öst-västlig sträckning. Förutom Jönköping har vi filialer i Norrköping.

 • Övrigt

  Swenska Rewansch har sitt huvudsäte i Jönköping samt i Norrköping.

Swenska Rewansch

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Damp
 • ADHD
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2022-01-23
Swenska Rewansch

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida