Logo

3O Kvarngården AB

 • Pris

  Pris per person och vårddygn utanför ramavtal 4395:-
  För kommuner med upphandlat avtal gäller aktuella priser enligt ramavtal


 • Antal platser/Boendeform

  Kvarngården har totalt 34 platser uppdelat på två avdelningar samt 4 utslussningslägenheter. Samtliga rum har dusch och toalett.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, franska, danska samt externa tolkar.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med över 150 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi på Kvarngården är specialiserade på personer med samsjuklighet, missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa. För klienter som är i substitutionsprogram finns det även möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen. Vår behandling bygger på MI som Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplanen utvärderas/revideras regelbundet i intervall 1-3 månader beroende på uppdrag och avtal.
  Vårdplanering genomförs efter överenskommelse med uppdragsgivare.
  Vård och behandling utvärderas/följs upp via SSIL’s intervjuer samt i enkäter till klienter och närstående.

 • Utslussning/Eftervård

  Kvarngården har 4 stycken tränings/utslussningslägenheter på behandlingsorten, och i slutet av behandlingstiden fokuserar vi på en aktiv utslussning till hemorten.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi kan ge stöd och hjälp om personen vill delta i någon form av utbildning externt.

 • Sysselsättning

  Vi på Kvarngården lägger stor vikt vid fysiska aktiviteter i kombination med behandlingsarbetet. Hos oss har därför klienten möjlighet att välja mellan fysiska aktiviteter på plats, alternativt externa aktiviteter så som gym, simning och bowling. Vid samtliga fysiska aktiviteter deltar per Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Varierande beroende på uppdragsbeskrivning, normalt 3-6 månader med möjlighet till ytterligare förlängning vid önskemål.

 • Inskrivningsförfarande

  Personlig intervju och besök. Tydliga uppdragsbeskrivningar.

 • Organisation/Personal

  Personalen består av Föreståndare, verksamhetschef, beroendeterapeuter, KBT-terapeut, ACT terapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska (3st), skötare/usk, behandlingspedagog, certifierad specialsökhund, lokalvårdare och vaktmästare. Vi har bemanning dygnet runt, nattpersonal 1 vaken och 1 so Läs mer...

 • Konsulter

  Genom avtal finns exempelvis psykiatriker, psykologer, somatikläkare och fysioterapeuter knutna till verksamheten.

  Övriga externa resurser bedöms från fall till fall, beroende på uppdragets art.

 • Handledning

  All personal har extern handledning både i process- och ärendehantering varannan vecka

 • Samverkan

  Samverkansformer finns för alla parter som är viktiga för den enskilde individen; gode män, handläggare och närstående.


  Tydliga uppdragsbeskrivningar är ett krav för fungerande samverkan.

  Vi arrangerar även utbildningar och föreläsningar för övriga inblandade parter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Hela verksamheten är ISO 9001:2015 certifierad. Kvarngården har en miljöpolicy och arbetar för hållbar utveckling.

 • Fortbildning

  All personal har individuella fortbildningsplaner och en övergripande finns för hela organisationen.

  All personal är utbildad i MI och har kontinuerlig handledning varannan vecka.

 • Kommunikation/Avstånd

  Ludvigsborg ligger mitt i Skåne mellan Höör och Hörby.
  Goda kommunikationer finns till båda orterna och Pågatåg utgår från Höör.

  I samhället finns affär.

 • Referenser

  Aktuella referenser lämnas på begäran.

3O Kvarngården AB

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Sociala problem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2024-02-07
3O Kvarngården AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida