Logo
 • 7.png
 • 6.png
 • 9.png
 • 1.png
 • 3.png
 • 8.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 2.png

Gullmarsgården

 • Pris

  1950 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  16 Korttidsplatser och 6 längre tidsplatser enl. SoL.

 • Främmande Språk

  Svenska, Engelska.

 • Ramavtal

  Ramavtal med Göteborgs stad. Region Skåne

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gullmarsgården är anpassat boende och rehabilitering för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionshinder uppkomna av psykisk sjukdom eller missbruk. Vi tar emot såväl lättare som tyngre vårdbehov, samt personer som har LPT-perm och LRV-perm. Vi är ett komplement till kommunala boend Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Goda utsluss-möjligheter finns på vårt systerföretag Kung Rane.

 • Sysselsättning

  Vi har under veckan handlingsturer till närliggande samhällen då man kan handla och utföra sina ärenden på post och bank mm. Vi utför även längre aktiviteter och utflykter i vårt närområde. En uppskattad resa är den årliga fisketuren. Alla boende har också möjlighet att använda vårt ak Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden varierar från kortare vistelser till att vara en permanent lösning. Vi innehar ett salutogent arbetssätt och väljer alltid att se till det friska i varje människa.

 • Inskrivningsförfarande

  Inför inflyttningen kontaktas ansvarig placerare för att få uppgifter om den nya boenden.
  Därefter bjuds hon/han in på studiebesök. Accepteras boendet upprättas vårdplan.
  Medarbetarna informeras och kontaktperson utses.

 • Organisation/Personal

  Vården har bedrivits i samma regi sedan 2004 men Gullmarsgården eller Kamstorp som det kallades innan har funnits sedan 1936. Vi har sedan 2004 utvecklat verksamheten mot att erbjuda en boendestege där man kan få en trygghet genom att först komma till ett kortids boende och därefter ges mö Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har en psykiatriker på konsultbasis.

 • Samverkan

  Samverkan finns med systerföretaget Kung Rane ang. utslussverksamhet.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har kvalitetssäkrat verksamheten och har en kvalitetshandbok som fungerar som ett levande dokument. Vi arbetar också mycket miljömedvetet och utvecklar hela tiden verksamheten åt ett mer miljömedvetet håll.

 • Fortbildning

  Vi säkerhetsställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med Gullmarsgårdens målsättning och krav.
  Vidare att personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vår närmaste stad är Munkedal där det finns goda kommunikationer med både buss och tåg.

 • Övrigt

  Vi har idag två enheter där Gullmarsgården är en och Kung Rane är den andra.
  Dessa ligger under moderbolaget CR.Bengtler AB.

Gullmarsgården

 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-01-23
Gullmarsgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida