Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

BoF Barn och familjejouren

 • Pris

  Dygns- och öppenvårdspris enligt överenskommelse.
  För våra ramavtalskunder gäller priser enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  22 platser fördelade på 14 behandlingsfamiljer.
  Dessutom finns fler platser med samma innehåll när det gäller behandling, nätverksarbete och stödresurser. Fullständiga neuropsykiatriska utredningar och psykologutredningar kan göras under inskrivning eller i öppenvård.

 • Främmande Språk

  Flera av våra behandlingsfamiljer är flerspråkiga (engelska, franska, spanska och arabiska).

 • Ramavtal

  Barn och familjejouren har för närvarande upphandlingsavtal med Ekerö, Solna, Sundbyberg, Nacka, Tyresö, Värmdö, Salem, Botkyrka, Järfälla, Sigtuna, Upplands Bro, Upplands Väsby, Huddinge, Södertälje, Haninge, Sollentuna. Barn och familjejouren har också upphandlingsavtal med samverkande Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  BoF tillhör egentligen en egen kategori för placerade barn, där behandling och förändring står i centrum och där vi har möjligheter att stötta både barn och ungdomar samt deras ursprungsfamiljer, utan risk för ”smitta” som på HVB, men med en professionell hållning och stödinsatser som likn Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  BoF-modellen är evidensbaserad praktik där behandlingsupplägget kontinuerligt förfinas i samråd med de unga och deras anhöriga, samtidigt som evidensbaserade behandlingsmetoder används. Behandlingsresultaten följs på både gruppnivå (kvantitativt) och på individnivå (kvalitativt). Vi mäter Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  BoFs mål och strävan är att genomföra alla behandlingsinsatser på utsatt tid och att utslussningen/avslutningen förbereder alla på bästa sätt, inför kommande förändring. Förutom avslutande behandlingsinslag och aktiv stöttning görs förberedelser vad gäller sysselsättning, bostad och social Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  BoF Barn och familjejouren arbetar för att barnen och ungdomarna skall ha en så normaliserad vardag som möjligt under placeringstiden. I en sådan ingår fungerande skolgång. Vi lägger stor vikt vid att varje barn/ungdom skall få en skolplacering där han/hon är sedd, där undervisningen kan a Läs mer...

 • Sysselsättning

  Barn och familjejourens inriktning är att tillhandahålla psykosocial behandling utifrån klientens behov. På fritiden ägnas en stor del förutom läxläsning åt en rad olika aktiviteter såsom sportaktiviteter, gemensamma utomhusaktiviteter, bio och museibesök med mera. Barnen uppmuntras att f Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Barn och familjejouren tillämpar ingen fast vårdtid. Vårdtiden varierar med problematiken och uppdraget. Genomförandeplan upprättas. Genomsnittlig placeringstid för jour och utredningsplacering:3 månader (verksamhetsberättelse 2017). Genomsnittlig tid för behandlingsplacering: Drygt 18 må Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Om BoF vid en förfrågan gör en preliminär bedömning om att det finns en lämplig familj och ett möjligt behandlingsupplägg eftersträvas att man har tid för en dragning. Då kommer socialtjänstens handläggare till BoF-kontoret för att ge så mycket information som möjligt och samtidigt träffa Läs mer...

 • Organisation/Personal

  BoF Barn och familjejouren har sedan 1989 arbetat med utredning, vård och behandling av barn, ungdomar och deras föräldrar. Barnen har en komplicerad psykosocial problematik ofta med såväl neuropsykiatriska/psykiatriska/psykiska och relationsmässiga svårigheter och symptom. BoF arbetar i t Läs mer...

 • Konsulter

  Barn- och ungdomspsykiatrikerkonsult: En konsult i barn- och ungdomspsykiatri finns i verksamheten med lång erfarenhet av utredning och behandling gällande psykisk sjukdom/ohälsa och erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Barnläkare: Det finns en mycket erfaren barnläkare, som kom Läs mer...

 • Handledning

  Ärendeansvariga har gemensam handledning av externa handledare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt individuell handledning i barnterapi och i vuxen- och tonårsterapier av leg. barnpsykoterapeut, psykoanalytiker. Ärendeansvariga har också gemensamma konsultationer med barnpsykiater. Be Läs mer...

 • Samverkan

  BoF samverkar med skolor, MiniMaria, BUP samt övrig hälso- och sjukvård.Inom Barn och familjejouren har vi alltid ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare vilket innebär tät telefonkontakt, samarbetsmöten och gemensamma behandlingsmöten. Personalen deltar i de samarbetsgrupper som Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ett aktivt miljötänkande finns i Barn och familjejouren, vi inhandlar miljövänliga produkter, källsorterar och använder krav och svanenmärkta produkter. Barn och familjejouren har en miljöbil. Personalen informeras och uppmuntras till ett aktivt miljötänkande.

 • Fortbildning

  Samtliga behandlingsföräldrar går en tvåårig utbildning till behandlingspedagog. Under utbildningstiden pågår praktik. Dessutom ges kortare kurser i mentaliseringsbaserade arbetssätt, anknytningsteori, undervisning kring diagnoser mm. Psykoterapeuter och samordnare på kontoret har det sena Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  BoF-kontoren ligger nära allmän kommunikation. Kontoret Linde, på Lindetorpsvägen 11 ligger vid tvärbanestation Linde eller T-bana Globen eller Gullmarsplan. Kontoret Sande, på Sandsborgsvägen 50 ligger vid T-bana Skogskyrkogården. Våra behandlingsföräldrar bor som längst bort i Hallstavik Läs mer...

 • Referenser

  Referens 1. Ankie Forsberg, socialsekreterare Värmdö, tel.08-57047736

  Referens 2. Malin Douglas, socialsekreterare Järfälla, tel 08-58028038

 • Övrigt

  Personalen är kollektivansluten med lokalt kollektivavtal slutet med Vision. BoF är på arbetsgivarsidan medlem i Vårdföretagarna.

BoF Barn och familjejouren

 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2018-03-14
BoF Barn och familjejouren

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida