Logo
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image3.png
 • image4.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg

Neuropsyk i Bollnäs

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Neuropsyk Bollnäs, med sina 81 vårdplatser, riktar sin verksamhet till barn/ungdomar och vuxna och erbjuder utredning, behandling och boenden för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. - Rasmus HVB, 8 platser för pojkar med normbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser/symt Läs mer...

 • Främmande Språk

  Många medarbetare är flerspråkiga. Vid behov anlitas tolk.

 • Ramavtal

  Ramavtalsbevakning via SSIL

 • Verksamhetsbeskrivning

  Neuropsyk har haft verksamhet sedan 1997. Den tidigare sjukhusdrivna neuropsykiatrin hade då lagts ned och ett privat bolag bildats. Neuropsyk erbjuder utredning, behandling och boenden för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Gedigen kompetens, hög personaltäthet och indiv Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Egenkontroller inom Humana Individ & Familj inbegriper: - Behandlingsuppföljning genom att socialsekreterare och föräldrar medverkar i uppföljningsmöten som behandlingshemmet kallar till. Månadsrapporter skickas till socialsekreterare och föräldrar. - Verksamhetsrevisioner genom intern t Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Behandlingens eftervård planeras i förhållande till varje behandlingsuppdrag i samråd med socialtjänst och föräldrar.

  Utslussningen kan ske direkt till hemmet, genom träningslägenhet eller via förstärkt familjevård.

 • Skola/Kursverksamhet

  Bollnäs kommuns resursskola samarbetar med enheten. Pojkarna som går i Rasmus HVB har tillgång till specialanpassad skolgång i liten grupp, med en speciallärare som är ansvarig för undervisningen. Denna undervisning vänder sig till de ungdomar som har svårigheter att undervisas i stor klas Läs mer...

 • Sysselsättning

  Närhet till sjö, skog och natur bidrar till stor frihet som minskar stress från yttre stimuli. Uteaktiviteter är en stor del av tillvaron hos oss. Det finns även möjlighet för våra klienter att ägna sig åt egna aktiviteter som kan vara knutna till föreningslivet i Bollnäs.

 • Behandling/Insatslängd

  Bedöms individuellt i det fasindelade programmet.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågningar om placering sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11, alternativt via länken: http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/ eller direkt till Samordnare/Bitr. Regionchef Marcus Nygren 010-456 47 53 Beslut om inskrivning tas av res Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Neuropsyks specialister med, läkare, psykiatriker, neuropsykolog, specialpedagog samt sjuksköterskor arbetar som ett team tillsammans med erfarna skötare/undersköterskor/behandlingspersonal för att säkerställa en god vård samt ett gott omhändertagande.

 • Handledning

  All personal har en kontinuerlig extern handledning av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och mångårig erfarenhet. Personalen har handledning 1 gång i månaden av en KBT-terapeut. Handledningen är ärende- eller processinriktad med kognitiva förtecke Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsutvecklingen i samtliga verksamheter bygger på en effektiv styrning av verksamhetens viktigaste arbetsprocesser och systematisk uppföljning av de förhållanden som är centrala för varje enhets kvalitet. Verksamheterna arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering och Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtlig nyanställd personal erbjuds ett internt obligatorisk utbildningspaket med kurser avsedda för nyanställd personal. Ett antal obligatoriska kurser ges löpande till samtlig personal. Personalen ges möjlighet att delta i fortbildningskurser i metod mm som anordnas internt. Uppdragsutbi Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Samtliga våra enheter ligger i Bollnäs. Tågkommunikationen fungerar väl till många orter i landet.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Neuropsyk i Bollnäs är en del av Humana som idag är ett komplett omsorgsföretag med personlig assistans, äldreomsorg, LSS-boenden och individ- och familjeomsorg. Humana är Sveriges ledande aktör inom individ- och familjeomsorg och erbjuder vård och behandling till alla åldersgrupper inom p Läs mer...

Neuropsyk i Bollnäs

 • Pojkar 12-17 år
 • Flickor 12-17 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Narkotikamissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Utagerande beteende
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (5)

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2021-09-28
Neuropsyk i Bollnäs

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida