Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Kung Rane

 • Pris

  1950 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  12 längretidsplatser.

 • Främmande Språk

  Svenska, Engelska.

 • Ramavtal

  Göteborgs Stad. Region Skåne

 • Verksamhetsbeskrivning

  Kung Rane är anpassat boende och rehabilitering för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionshinder uppkomna av psykisk sjukdom eller missbruk. Boende i egna lägenheter med tillgång till stöd dygnet runt. Möjlighet finns också till lägenheter ute i våra grannsamhällen i form av refere Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till referensboende finns.

 • Sysselsättning

  Vi har dagliga turer till närliggande samhällen då man kan handla och utföra sina ärenden på post och bank mm. Varje eftermiddag skall det erbjudas en större aktivitet där vi engagerar så många som möjligt av de boende, detta anordnas av de boende ihop med respektive kontaktperson som tar Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden varierar från kortare vistelser till att vara en permanent lösning.
  Vi erbjuder återfallsprevention.

 • Inskrivningsförfarande

  Inför inflyttningen kontaktas ansvarig placerare för att få uppgifter om den nya boenden.
  Därefter bjuds hon/han in på studiebesök. Accepteras boendet upprättas vårdplan tillsammans med den förre vårdgivaren.
  Medarbetarna informeras och kontaktperson utses.

 • Organisation/Personal

  Kung Rane är ett nystartat lägenhetsboende och är en systerenhet till Gullmarsgården. Vi fungerar som ett mellansteg eller som permanent lösning till egen lägenhet eller gruppboende. Vi har dygnetrunt bemanning och i vår personalgrupp finns det Sjuksköterska, Mentalskötare, Underskötersk Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har en Psykiatriker på konsultbasis.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har kvalitetssäkrat verksamheten och har en kvalitetshandbok som fungerar som ett levande dokument. Vi arbetar också mycket miljömedvetet och utvecklar hela tiden verksamheten åt ett mer miljömedvetet håll.

 • Fortbildning

  Vi säkerhetsställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med Kung Ranes målsättning och krav.
  Vidare att personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vår närmaste stad är Munkedal där det finns goda kommunikationer med både buss och tåg.

 • Övrigt

  Vi har idag Två enheter där Kung Rane är en och Gullmarsgården är den andra.
  Dessa ligger under Moderbolaget CR.Bengtler AB.

Kung Rane

 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-01-23
Kung Rane

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida