Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Tursbo Rehab AB

 • Pris

  Enligt gällande ramavtal.

  Separata avtal tecknas löpande enligt överenskommelse.

  Primärvård 2190 kr/dygn

  Primärvård med neuropsykiatrisk problematik: 2390 kr/dygn

  Öppenvård: 1690 kr/dag

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser i dygnsvård varav 1 akutplats, 2 utslussning.
  6 platser i öppenvård.

 • Upptagningsområde

  Hela landet.
  Privata bostadsrum i kollektiv och separata lägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården.
  Kommuner: Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Hallands län, Uppsala län, Blekinge, Västra Götands län, Bohuslän, Dalarna, Jönköpings län och Gävle kommun.
  Särskilda avtal tecknas utifall att ramavtal inte finns.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Tursbo Rehab är ett HVB-hem med specialistkompetens. Vi arbetar med 12-stegsprogrammet som inriktning kombinerat ihop med individuella samtal av professionell personal.

  Läs eller ladda ner vår vårdideologi på www.tursborehab.se

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan upprättas senast 14 dagar efter inskrivning. Skriftliga månadsrapporter, händelserapporter. Utvärdering/slutrapport skrivs senast 14 dagar efter vårdtid. - Vi arbetar med ett helt datoriserat journalsystem för att all dokumentation utförs och följs korrekt enligt Socialst Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  När gästen gått igenom primärvården kan han/hon gå vidare i utslussning/ halvvägsfasen. Då skrivs genomförandeplanen om för vidare aktiviteter med alla berörda parter: placerare, klient/gäst och Tursbo Rehab. - Kontinuerlig kontakt med resp. hem/behandlare sker schemamässigt och vid behov Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Det finns möjlighet till grundskole- och gymnasiekompetens/yrkeskompetens. Samarbete finns med Värnamo Folkhögskola och Fonus kunskapscentrum i Vaggeryd.

 • Sysselsättning

  Fritids och/eller kulturaktiviteter utanför hemmet är hos oss inkluderat i schemat och obligatorisk del. Aktiviteter sker vid minst 2 halvdag per vecka. Gym, pingis, m.m. finns på hemmet. Årskort finns till badhus med stort modernt gym och solarium. Aktiviteter kan t.ex. bestå av fiske, go Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Primärvården är ca är 3-6 månader men kan förlängas t.ex. med utsluss till ny kommun.
  Individuell behandlingsplan.
  Genomsnittlig behandlingslängd är ca 5,7 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Dag 1-7: klienten får tid successivt anpassa sig till vårdinnehållet. (inskrivning, genomgång av övergripande målsättning, regler, förhållningssätt, schema, läkarkontroll, kontaktman utses) Rutiner: Klienten skrivs in på Tursbo Rehab i samband med ankomst till hemmet. Droganalys/utandnin Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits med nuvarande inriktning sedan 1998. Vi har nattpersonal dygnet runt alla dagar året om. - VD - Föreståndare, Socialpedagog. - Leg. läkare/specialist i psykiatri. - Leg. psykoterapeut/psykolog. - 12-stegs alkohol och drogterapeuter. - Behandlingspedagoger. Läs mer...

 • Konsulter

  - Psykoterapeut/psykolog, 8 tim varannan vecka.

 • Handledning

  Handledning genomförs av extern psykoterapeut med handledarutbildning typ 1. Handledningen genomförs c:a 3 tim var 3:e vecka.

 • Samverkan

  Samverkan sker löpande mellan samtliga parter, främst genom täta behandlingskonferenser och skriftliga rapporter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  - Datoriserat journalsystem från INFOSOC QUALITY AB.
  - Kvalitetskontroll externt genom SSIL. (Kvalitetsindex finns).
  - Interna klientenkäter.
  - Miljöpolicy finns.

 • Fortbildning

  - Kontinuerlig fortbildning av all personal i 12-stegsarbete var 3.e vecka.
  - Föreläsningar och vidareutbildning av all behandlingspersonal.

 • Kommunikation/Avstånd

  I Åker strax utanför Skillingaryd i Småland, ca 7 km från Skillingaryd centrum, i lantlig skogsmiljö.
  Bussförbindelse utanför hemmet.
  Järnvägsstation centralt i Skillingaryd, ca 4 mil till Jönköpings Airport.

 • Tillsynsmyndighet

  IVO och kriminalvården.

 • Referenser

  - Frivården Halmstad, Lennart Torstensson. Telefon: 0772-280 800.
  - Jönköpings kommun. Socialsekreterare Lotta Johansson. Telefon: 036-10 50 00.
  - Anstalten i Halmstad. Klienthandläggare Jenny Bengtsson. 0772-280 800.

Tursbo Rehab AB

 • Män 20-65 år
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Damp i komb. med missbruk
 • ADHD i komb. med missbruk
Senast uppdaterad: 2016-02-25
Tursbo Rehab AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida