Korpnästet

 • Pris

  3000:-/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  10

 • Främmande Språk

  Engelska,Finska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Korpnästets behandling är starkt strukturerad och följer ett schema med lektioner, praktiskt arbete samt fritid. Behandlingen byggs upp i 3 faser. Fas1 (3 månader) är inledande fas där den unge gör en primär behandling. Här skall den unge tillbringa mycket tid på Korpnästet och delta i Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Fas3 är en utslussfas för den som antas behöva längre behandlingstid. Korpnästet tror på kort, intensiv behandling men ibland behövs mer tid för den unge. Fas3 är väldigt individuell. Om den unge är över 18 år kan han erbjudas egen lägenhet i ett hyreshus bredvid Korpnästet. Därifrån skall Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vid Korpnästet vill vi att de unga skall fokusera på "det viktigaste först". Det kan betyda att en inskriven på Korpnästet missar en del av sin skolgång till förmån för arbetet med att vara nykter/drogfri, fri från kriminalitet samt har arbetat med sina beteenden. Under fas 1 vill Korpnäst Läs mer...

 • Sysselsättning

  Korpnästet har schemalagda fysiska aktiviteter som exempelvis badhus, pingis, skridskoåkning mm. En grundregel är att Korpnästet gör aktiviteter som även en familj har råd och möjlighet att genomföra.

 • Behandling/Insatslängd

  Fas 1 och 2 är 3 månader var. Det betyder att grundbehandlingen är 3-6 månader. Vid utsluss tillkommer ytterligare tid som bestäms individuellt.

 • Inskrivningsförfarande

  Korpnästet föredrar att en person som eventuellt skall placeras på Korpnästet, innan beslut tagits, gör ett studiebesök på Korpnästet. Om inte detta kan ske är det önskvärt att remittent kan vara närvarande vid inskrivningen. Om personen ifråga är minderårig är det väldigt bra om föräld Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Korpbergets behandlingscenter har bedrivit primärvård för missbruk/beroende/kriminalitet sedan 1986. (enheten) Korpnästet startade 2007 och har sedan dess bedrivit behandling för unga män (15-20 år) med inriktning mot missbruk, antisociala beteenden och kriminalitet. Korpnästet har en erf Läs mer...

 • Handledning

  Korpnästet har extern och intern handledning. Den externa handledningen är processinriktad. Den interna handledningen är "vid behov" och anpassas efter situationen. Extern handledning sker en halvdag var fjärde vecka. Göran Mårskog: Psykoterapeut, steg 1, Dipl.handledare - systemteo Läs mer...

 • Samverkan

  Korpnästet förväntar sig att socialtjänsten har en tät kontakt med den placerade, via telefon, mail och besök. Korpnästet förväntar sig kunna nå socialtjänsten via telefon och mail vid behov.

 • Kommunikation/Avstånd

  Korpnästet ligger beläget på Svanö i Kramfors kommun.

  Flyg till Kramfors eller Sundsvalls flygplats.
  Tåg till Kramfors
  Goda bussförbindelser.

  Svanö ligger ca 10 mil norr om Sundsvall och ca 10 mil söder om Örnsköldsvik.

 • Referenser

  Sundsvalls Kommun
  Mari Rudbäck
  Socialsekreterare
  060-192803

  Kinda kommun
  Katarina Kraft
  Socialsekreterare
  0494–191 41

 • Övrigt

  Korpnästet kan, genom huvudmannen Korpberget, samarbeta med Korpbergets vuxenbehandling. Samarbetet kan innebära att patienter som är över 18 år och är svårbedömda gällande om de skall vara på ungdomsbehandling eller vuxenbehandling kan omplaceras enkelt. Fördelen är att den som bott på Ko Läs mer...

Korpnästet

 • Korpnästet / Korpberget
  872 93 Lunde
  0612-71 82 77, 71 82 95
 • lasse@korpnastet.se
  www.korpberget.se
 • Kontaktperson
 • Lars Karlsson
  076-1416638
  lasse@korpnastet.se
 • Tord Svensson
  070-2775708
  Tord@korpnastet.se
 • Pojkar 15-18 år
 • Män 18-20 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk

Övriga verksamheter (3)

Senast uppdaterad: 2019-06-11
Korpnästet

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida