Logo

Kvinnohemmet Rosen AB

 • Pris

  Med ramavtal 2200 kr
  Utan ramavtal 2450 kr
  LVM & LVU 2650 kr
  Vårdvistelse §56 2200 kr
  Kontraktsvård 2200 kr

 • Antal platser/Boendeform

  18 platser

 • Främmande Språk

  Svenska, engelska. Anlitar tolk vid behov.

 • Ramavtal

  SKL:s avtal börjar gälla from 2015-04-01. Arvidsjaur, Arboga, Avesta, Boden, Bollebygd, Borgholm, Borlänge, Borås, Dorotea, Emmaboda, Fagersta, Falun, Gagnef, Gullspång, Gällivare, Hallstahammar, Haparanda, Hedemora, Herrljunga, Hofors, Hultsfred, Högsby, Jokkmokk, Kalmar, Karlshamn, Kiru Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten bedrivs såsom en behandling enligt 12-stegs modellen med kognitiv inriktning med förlängd behandling, huvudsakligen riktat till kvinnor med missbruksproblematik i åldern 18 år och uppåt. Många kvinnor som levt i en miljö som har varit destruktiv eller dysfunktionell i mång Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vid inskrivning upprättas en genomförandeplan. Vid uppföljningsmöten med placerande enhet går vi gemensamt igenom genomförandeplanen och följer upp insatser och mål. Genomförandeplanen upprättas i samråd med placerande enhet, den inskrivne och Kvinnohemmet Rosen.

 • Utslussning/Eftervård

  Utsluss/utslussboende finns i anslutning till primärvårdsbehandlingen. Tiden för utsluss är individuellt anpassad och sker enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Eftervården löper under 1 år efter avslutad behandling och i form av återvändardagar, deltagande i relationsveckan, telefon Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden varierar från 3 - 24 månader. Längden på insatsen varierar beroende på vilken problematik som ligger till grund för behandlingen.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi tar emot både planerade insatser och akuta placeringar. Vanligtvis föregås en placering av ett studiebesök.

 • Organisation/Personal

  Kvinnohemmet Rosen är ett privatägt HVB. Verksamheten startades i december år 2000 och målgruppen är missbrukande våldsutsatta kvinnor från 18 år och uppåt. I verksamheten arbetar följande professioner: Sk steg 1 terapeut, alkohol- och drogterapeut, beteendevetare, leg. sjuksköterska och u Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har ett samarbete med psykoterapeut, EMDR-terapeut och psykiatriker. Psykoterapeut anlitas i de fall där klienter behöver enskild terapi, EMDR-terapeut kommer till Kvinnohemmet Rosen ca var 6:e vecka och stannar ca 2 veckor. Psykiatriker besöker Kvinnohemmet Rosen och träffar alla klien Läs mer...

 • Handledning

  Handledning av personalgrupp sker gemensamt och enskilt. Föreståndaren ansvarar för att handledning genomförs kontinuerligt ca 1 ggr/månad. Vi arbetar med processinriktad handledning och i de fall det krävs individuell handledning.

 • Samverkan

  Vi upprättar en genomförandeplan med utgångspunkt i den vårdplan som uppdragsgivaren skickar oss. Uppföljningar sker i den omfattning som uppdragsgivaren önskar vanligen varje eller var 3:e månad.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

 • Fortbildning

  Personalen fortbildar sig kontinuerligt genom deltagande vid temadagar, konferenser, nätverksträffar där man behandlar ämnen som är relevanta för verksamheten; missbruk, genusperspektiv i socialt arbete, kvinnofrid, psykiatri osv. Personalen uppdaterar sig kontinuerligt genom aktivt deltag Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Kvinnohemmet Rosen är beläget i Storvik som ligger mitt emellan Gävle och Falun. Storvik är en mindre ort i Sandvikens kommun. Från Storvik finns goda kommunikationer med buss och tåg. Att ta bussen från Storvik - Gävle tar ca 1 timma.

 • Referenser


 • Övrigt

  Vi har möjlighet att genomföra informationsbesök över telefon, besöka er samt hämta klienten i hemkommunen efter överenskommelse.

Kvinnohemmet Rosen AB

 • Box 20
  812 21 Storvik
  0290 76 68 50
 • info@kvinnohemmet-rosen.se
  www.kvinnohemmet-rosen.se
 • Org-nr: 556586-4633
 • Kontaktperson
 • Föreståndare Marianne Marminge
  0708-27 45 62
  marianne.marminge@kvinnohemmet-rosen.se
 • Behandlingsansvarig Lena Stenberg
  0290-766850
  lena.stenberg@kvinnohemmet-rosen.se
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 18 år-
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-01-13
Kvinnohemmet Rosen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida