Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Schedevi Västergötland LSS

 • Pris

  Beroende på aktuellt boende.

 • Antal platser/Boendeform

  Sturegatan har sex lägenheter på ca 45-50 m2, för vuxna personer med autism och samtidig psykiatrisk diagnos, personkrets 1. Graniten sex lägenheter på ca 45-50 m2, för vuxna personer med autism och samtidig psykiatrisk diagnos, personkrets 1. Sturegatans gruppboende är en stor enplans Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska och spanska, tolk anlitas vid behov.

 • Ramavtal

  Finns

 • Verksamhetsbeskrivning

  LSS-verksamhetens grunder består av ett pedagogiskt arbetssätt där individens utveckling och livskvalitet står i fokus. Vi jobbar miljöterapeutiskt med ett kognitivt förhållningssätt. Habiliteringsarbetet skall syfta till att ge den boende en optimal livskvalitet, vilket innebär att vi til Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbunden uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen, genomförs två gånger per år. En skriftlig uppföljning skickas till handläggaren om inget annat är överenskommet och om den boende gett sitt samtycke. Sammanfattningar av journalhändelser och avvikelser görs varje månad och skic Läs mer...

 • Sysselsättning

  I vår dagliga verksamhet ingår en för klienten, individuellt anpassad sysselsättning. Möjlighet finns att delta i fastighets- och trädgårdsskötsel och bilskötsel. Estetisk verksamhet i form av musik, körsång och målning. Friluftsliv som fiske i Nossan, båtutflykter, svampplockning m.m. Vi Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vid intresse för placering besöker föreståndare och kommande kontaktperson från aktuellt boende klienten, därefter sker eventuellt ett studiebesök på det aktuellt boende.

 • Organisation/Personal

  Vi har erfaren personal många har jobbat på Schedevi mer än 10 år, de har en gedigen erfarenhet och adekvat utbildning. Dagtid finns det fyra personal på sex klienter. Ofta finns någon av följande professioner på plats: arbetsterapeut, sjuksköterska eller föreståndare, vilket ger en hög p Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har en läkarkonsult med specialistkompetens i allmänpsykiatri och som också har en lång erfarenhet av arbete inom rättspsykiatri.

 • Handledning

  Vår externa handledare arbetar med lösningsfokuserad ärendehandledning och lågaffektivt bemötande, han har en lång erfarenhet av handledning och arbete i personalgrupper.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har kvalitets och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9
  Gruppboenden är byggda enligt senaste miljö- och energikraven. Källsortering sker på samtliga boenden. I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss av lokalt producerade produkter.

 • Fortbildning

  Grundläggande Autismutbildning
  Psyk E-bas
  Lyftteknik
  Självskydd och lågaffektivt bemötande

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi ligger 4,5 mil utanför Alingsås, 9 mil från Göteborg och 4 mil från Trollhättan.

  Man kan ta sig till Alingsås med tåg (X2000) och från Alingsås går länstrafikbussar.
  Vid besök kan Schedevi Psykiatri vara behjälpliga med transport.

 • Övrigt

  Medlem i Svenska vård

Schedevi Västergötland LSS

 • Havrevägen 1
  465 94 Nossebro
  0322-45020
 • info@schedevi.se
  www.schedevi.se
 • Org-nr: 556247-5367
 • Kontaktperson
 • Föreståndare Kristina Angefred
  Tfn: 010-707 50 53
  kristina.angefred@schedevi.se
 • Regionchef Susan Gren
  Tfn: 010-70 75 050
  susan.gren@schedevi.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Borderline
 • Begåvningshandikapp
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-03-06
Schedevi Västergötland LSS

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida